صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
منبع -
مقدمه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید از روز پنج شنبه مورخ 1398/08/16 ساعت 15 به روز سه شنبه مورخ 1398/08/21 ساعت 16 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 تغییر یافت.
متن خبر
پیوست