صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس 99.09.04 ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
52 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 99.09.04 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
53 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 99.09.04 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
54 تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
55 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 08/10/1398 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
56 دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
57 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1398/08/21 ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
58 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 21/08/1398 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
59 اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
60 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 98.08.16 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
سایز صفحه