صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 08/10/1398 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
3 دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
4 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1398/08/21 ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
5 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 21/08/1398 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
6 اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
7 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 98.08.16 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
8 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
10 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 97.08.02 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
12
سایز صفحه