اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 45,457,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 54,542,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 492,877,339,025
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,869
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,843
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,843
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 10,869 10,843 0 170,000 110,837,442 20,000 66,380,000 45,457,442 492,877,339,025
  2 1397/10/24 10,736 10,710 0 1,520,000 110,667,442 0 66,360,000 45,307,442 485,250,127,611
  3 1397/10/23 10,714 10,689 0 2,700,000 109,147,442 0 66,360,000 43,787,442 468,022,970,420
  4 1397/10/22 10,994 10,967 0 1,000,000 106,447,442 0 66,360,000 41,087,442 450,608,225,416
  5 1397/10/21 10,631 10,605 0 0 105,447,442 0 66,360,000 40,087,442 425,140,512,665
  6 1397/10/20 10,631 10,606 0 0 105,447,442 0 66,360,000 40,087,442 425,148,018,177
  7 1397/10/19 10,632 10,606 0 50,000 105,447,442 0 66,360,000 40,087,442 425,166,703,814
  8 1397/10/18 10,867 10,841 0 30,000 105,397,442 40,000 66,360,000 40,037,442 434,033,547,512
  9 1397/10/17 11,023 10,996 0 0 105,367,442 60,000 66,320,000 40,047,442 440,358,388,972
  10 1397/10/16 10,769 10,743 0 0 105,367,442 110,000 66,260,000 40,107,442 430,863,151,810
  11 1397/10/15 10,775 10,749 0 0 105,367,442 30,000 66,150,000 40,217,442 432,311,465,558
  12 1397/10/14 10,666 10,640 0 0 105,367,442 0 66,120,000 40,247,442 428,232,337,178
  13 1397/10/13 10,666 10,640 0 0 105,367,442 0 66,120,000 40,247,442 428,236,816,476
  14 1397/10/12 10,666 10,640 0 0 105,367,442 0 66,120,000 40,247,442 428,241,304,274
  15 1397/10/11 10,689 10,663 0 800,000 105,367,442 200,000 66,120,000 40,247,442 429,176,918,933
  16 1397/10/10 10,797 10,771 0 0 104,567,442 300,000 65,920,000 39,647,442 427,049,912,751
  17 1397/10/09 10,594 10,569 0 0 104,567,442 80,000 65,620,000 39,947,442 422,189,391,099
  18 1397/10/08 10,430 10,405 0 300,000 104,567,442 40,000 65,540,000 40,027,442 416,496,726,566
  19 1397/10/07 10,588 10,562 0 0 104,267,442 0 65,500,000 39,767,442 420,025,128,544
  20 1397/10/06 10,588 10,562 0 0 104,267,442 0 65,500,000 39,767,442 420,028,293,610