اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 68,397,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,602,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 861,740,427,410
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,630
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,599
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,599
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/29 12,630 12,599 0 700,000 134,247,442 0 66,850,000 68,397,442 861,740,427,410
  2 1397/11/28 12,212 12,182 0 250,000 133,547,442 0 66,850,000 67,697,442 824,701,567,769
  3 1397/11/27 11,973 11,944 0 90,000 133,297,442 0 66,850,000 67,447,442 805,576,358,447
  4 1397/11/26 11,893 11,865 0 0 133,207,442 0 66,850,000 67,357,442 799,173,184,402
  5 1397/11/25 11,894 11,865 0 0 133,207,442 0 66,850,000 67,357,442 799,192,679,394
  6 1397/11/24 11,894 11,865 0 180,000 133,207,442 0 66,850,000 67,357,442 799,212,178,538
  7 1397/11/23 11,790 11,761 0 470,000 133,027,442 0 66,850,000 67,177,442 790,081,326,751
  8 1397/11/22 11,678 11,650 0 0 132,557,442 0 66,850,000 66,707,442 777,142,582,070
  9 1397/11/21 11,678 11,650 0 250,000 132,557,442 0 66,850,000 66,707,442 777,161,455,052
  10 1397/11/20 11,656 11,628 0 0 132,307,442 0 66,850,000 66,457,442 772,771,839,464
  11 1397/11/19 11,657 11,628 0 0 132,307,442 0 66,850,000 66,457,442 772,790,638,602
  12 1397/11/18 11,657 11,629 0 0 132,307,442 0 66,850,000 66,457,442 772,809,441,890
  13 1397/11/17 11,657 11,629 0 930,000 132,307,442 0 66,850,000 66,457,442 772,828,249,329
  14 1397/11/16 11,614 11,586 0 100,000 131,377,442 0 66,850,000 65,527,442 759,174,447,770
  15 1397/11/15 11,594 11,566 0 10,000 131,277,442 70,000 66,850,000 65,427,442 756,737,759,496
  16 1397/11/14 11,513 11,485 0 3,000,000 131,267,442 20,000 66,780,000 65,487,442 752,121,754,975
  17 1397/11/13 11,298 11,270 0 7,150,000 128,267,442 0 66,760,000 62,507,442 704,482,553,939
  18 1397/11/12 11,724 11,695 0 0 121,117,442 0 66,760,000 55,357,442 647,394,720,371
  19 1397/11/11 11,724 11,695 0 0 121,117,442 0 66,760,000 55,357,442 647,410,115,726
  20 1397/11/10 11,724 11,695 0 1,500,000 121,117,442 0 66,760,000 55,357,442 647,425,515,265